uitgelicht
collectie-
stuk

Nieuwe voorzitter

22 mei 2020

Per 19 mei 2020 is Peter van Druenen benoemd als de nieuwe voorzitter van het Zeeuws Genootschap. Hij volgt Hugo Schorer op die bestuurslid is geweest vanaf 2013. In 2017 werd Hugo voorzitter. Onder zijn leiding werden delen van onze collectie door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als beschermd cultuurgoed, kwamen de digitaliseringswerkzaamheden in een stroomversnelling terecht, kon het Genootschap een begin maken met het betrekken van de Zeeuwse jeugd bij haar activiteiten en zagen we het ledental, vooral de laatste periode, toenemen. In 2019 gaf Hugo, samen met oud-voorzitter Maarten Steenbeek, succesvol leiding aan het organiseren van de tientallen activiteiten in het kader van het 250-jarig bestaan van het Genootschap.

Peter van Druenen heeft een achtergrond als historicus, schrijver, uitgever en ICT-er. Hij maakt sinds 2014 deel uit van het bestuur van de Werkgroep Cultuurhistorie, waarvan hij in 2016 voorzitter werd. Per 1 januari 2018 trad hij toe tot het bestuur van het Genootschap als thesaurier.

De voorzitterswissel zou oorspronkelijk plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 mei. Deze kon echter niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Het voorzitterschap is statutair de verantwoordelijkheid van het bestuur, dat in overleg met Hugo besloten heeft de voorzitterswissel te handhaven op de oorspronkelijk vastgestelde datum van 19 mei. Het officiële afscheid van Hugo Schorer zal na de zomer plaatsvinden. Het bestuur wil nu al van deze nieuwsbrief gebruik maken om Hugo te bedanken voor het vele werk dat hij heeft verricht voor het Genootschap en voor de rustige en evenwichtige stijl waarmee hij zijn functie heeft uitgeoefend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *