uitgelicht
collectie-
stuk

Nieuwe muziek uitgave

10 februari 2017


Lupus Hellinck, Three four-part Masses, ed. B.J. Blackburn. Exempla Musica

Zelandica IX
(Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
2016). ISBN 978-90-70534-55-4. xvi + 115 blz.
Prijs € 29,00.
De serie Exempla Musica Zelandica is gewijd aan vroegere muziek uit de provincie Zeeland en is in het leven geroepen met het doel, tegenwoordig veelal onbekende composities opnieuw voor een breed publiek toegankelijk te maken. Deel 9 van deze reeks bevat drie vierstemmige Missen van de zestiende-eeuwse componist Lupus Hellinck. De eerste, Missa Peccata mea, is gemodelleerd naar een motet van Richafort; de tweede, Missa Intemerata virgo, op twee delen uit Josquins Vultum tuum cyclus; en de derde, Missa Virgo Mater Salvatoris, op een anoniem motet.
De (Engelstalige) Inleiding in deze uitgave met bladmuziek door dr. Bonnie Blackburn (Oxford) is bijzonder interessant, want deze bevat nieuwe informatie over het leven van Lupus Hellinck.
Jaren geleden werd gesuggereerd dat Hellinck zou zijn geboren in Axel en nieuw gevonden documenten wijzen erop dat dat dit inderdaad het geval lijkt te zijn.
The Exempla Musica Zelandica series is devoted to the earlier music of the Dutch province of Zeeland and has been conceived to make available a number of largely unknown examples of Netherlandish music. Volume 9 of the series contains three Masses for four voices by the sixteenth-century composer Lupus Hellinck. The first, Missa Peccata mea, is modelled on a motet by Richafort; the second, Missa Intemerata virgo, on two partes of Josquin’s Vultum tuum cycle; and the third, Missa Virgo mater salvatoris, on an anonymous motet.
The introduction of the volume by Dr. Bonnie Blackburn (Oxford) is particularly interesting as it contains new information on the life of Lupus Hellinck. Many years ago it was suggested that Hellinck would had been born in Axel and newly found documents now show that this seems to have been the case indeed.
De uitgave Lupus Hellinck kan hier besteld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *