uitgelicht
collectie-
stuk

Nieuwe aanwinst: St. Joris-kop

17 april 2023

Van mevrouw Jopie van de Ven-van Overbeeke kreeg het Genootschap een houten kop aangeboden. Haar grootvader Van Overbeeke exploiteerde voor de oorlog hotel St. Joris aan de Balans in Middelburg samen met een zoon van hem. Deze zoon, een oom dus van mevrouw Van de Ven, wist na de brand van mei 1940 slechts deze houten kop uit de puinhopen van het afgebrande hotel te redden. Voordien heette het gebouw de Sint Jorisdoelen. Hierin huisde sinds 1582 het schuttersgilde van Sint Joris. Achter het gebouw was een grote tuin waarin de schutters schietoefeningen hielden.

Het is niet bekend waar dit hoofd zich indertijd bevond in het hotel. Het lijkt wel om een kop van St. Joris te gaan, gezien de mogelijke aanhechting voor een pluim op de ridderhelm. Er is nog een onderschildering van menierood zichtbaar met daar overheen een laag zwart op de helm. En bij de helmknoppen is geel te zien. Overigens is de buitenste laag die het hout bedekte grotendeels verdwenen en ernstig verkleurd door de brand.

Waarschijnlijk heeft hij binnen een functie gehad en was hij onderdeel van een groter geheel, bijvoorbeeld een ruiterstandbeeld. Een dergelijk beeld is sinds de jaren zeventig te zien bovenop de middengevel van de St. Jorisdoelen, binnenkort opnieuw hotel Sint Joris aan de Balans in Middelburg.

Bij Jolles komt in 1922 in een beperkte opsomming van beelden van de St. Jorisdoelen ‘een onbelangrijk, geel geverfde St. Joris, beschadigd’ voor. Die beschadiging zou kloppen met de gespleten achterkant van het beeld.

De geschatte ouderdom is laat zestiende, begin zeventiende eeuw. De afmetingen zijn 25 x 15 x 15 cm.

Afbeelding: St. Joriskop