uitgelicht
collectie-
stuk

Net verschenen: Archief 2023, Deel I en II

7 januari 2024

Klik hier voor
het menu van alle publicaties

Archief 2023, Deel I en II
In de eerste week van december zijn de twee delen van Archief 2023 (het oudste nog bestaande tijdschrift van Nederland!) verschenen. Net voor de kerst zijn ze ingepakt en vorige week hebben alle leden die het volledige lidmaatschap hebben, het thuis ontvangen. Deel I bevat tien wetenschappelijke en zeer lezenswaardige artikelen.

In het rijk geïllustreerde Deel II zijn alle jaarverslagen over het jaar 2022 van de conservatoren, de commissies, de werkgroepen en het bestuur opgenomen.

 

 

Inhoudsopgave Deel I

– Henk Nellen, Voorwoord
– Arie van Steensel, Noord-Beveland: de geschiedenis van een middeleeuws eiland
– Bas Chamuleau, De stormvloed van 1134 en de gevolgen hiervan voor Zeeland
– Arco Willeboordse, ‘Groter dan een groot schip’: twee walvisstrandingen en een walviswaarneming in het reisverslag van Hieronymus Münzer, 1495
– Adrie de Kraker, Bestuurlijke veranderingen in Terneuzen, 1564 tot 1594: van zelfbestuur naar samenwerking
– Willem Jan op ’t Hof, De vroomheids(positie) van Isaac Beeckman (1588-1637)
– Liesbeth van der Geest, De post uit 1804 ligt in Londen: brieven aan boord van het gekaapte beurtschip de Jonge Pieter uit Zierikzee
– Jan Kouwen, Antisemitisme als beschavingsprobleem: een Zeeuwse indruk
– Lo van Driel, De koning der cantate: over J.P. Hasebroek en J.J.L. ten Kate, dichtende dominees in Middelburg, 1850-1860
– Pieter Hovens, Van Zeeland naar Oklahoma: Eduard van Waesberghe en zijn indianenmissie, 1898-1925
– Arjan van Dixhoorn, Oude vorm in een nieuwe wereld: de bestuurlijke implosies, van 1981 en 1998 en de structuurcrisis van het Zeeuws Genootschap
– Over de auteurs


Inhoudsopgave, Deel II (jaarverslagen 2022)
– Bestuur
– Samenstelling bestuur, werkgroepbesturen, commissies en administratie (per 1 september 2023)
– In gesprek met…
– Coördinatiecommissie voor de Verzamelingen
– Collectie Online
– Conservatorensymposium 2 april 2022
– Conservatorensymposium 12 november 2022
– Conservatoren
> Archeologische Voorwerpen
> Boeken en ruilverkeer
> Handschriften
> Historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata
> Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
> Munten en penningen
> Muziekinstrumenten
> Natuurhistorische voorwerpen en overige Naturalia
> Volkenkundige voorwerpen
– Commissie Jeugd
– Commissie tot redactie van Tijdschrift Zeeland
– Commissie tot redactie van Archief en Werken
– Commissie tot redactie van Archief – Jaarverslagen
– Commissie Communicatie
– Webredactie
– Werkgroep Cultuurhistorie (WCH)
– Werkgroep Geologie
Bijlage: Chronologisch en toegelicht overzicht van een selectie van aanwinsten voor de collecties gedurende het jaar 2022