uitgelicht
collectie-
stuk

Natuurspreekuur Strandfossielen 8 november 2023 – verrassend

10 november 2023

Op het natuurspreekuur ‘Strandfossielen’ van de werkgroep Geologie in november was het wederom boeiend. Wij presenteerden ons met schelpen uit het geslacht Neptunea – Noordhorens. Mooi recent en fossiel materiaal van strandvondsten, visserij en het Engelse plioceen (crag-fossielen). Het bezoek was goed die middag en er werden fraaie vondsten getoond. Gebruikelijk waren de zoogdierobjecten van paard, rund en schaap; vondsten die soms jongfossiel of zelfs recent zijn te dateren. Een fragment van een wolharige neushorenkies kwam ook op de tafel. Verder was er een steen zo groot als een grapefruit, geheel grof geperforeerd. We konden die niet precies benoemen; was het een product van koloniediertjes of een door boorspons aangetaste steen? De jongste bezoekster van deze middag had net een fraaie gevlochten fuikhoren op het strand gevonden.

Zeldzaam object
Een topstuk willen we in dit verslag speciale aandacht geven: een forse steen vol schelpen. Een prachtig stuk uit een eocene steenbank, gevonden na een strandsuppletie te Westkapelle. We herkenden de forse steen niet als een Zwinwachter, zoals bekend van Cadzand/Het Zwin. De conservator ‘fossiele schelpen’ van het Zeeuws Genootschap – die we foto’s van het object ter controle stuurden – vermoedt een Engelse herkomst. Het zo rijke voorkomen van de schelp Claibornicardia acuticostata komen we in ons strandmateriaal niet tegen. De soort wijkt qua vorm net iets af van de in Zeeland algemeen gevonden Claibornicardia aalterensis. Deze steen is een zeldzaam object!

Beeld: eocene zandsteen © Harry Raad