uitgelicht
collectie-
stuk

Museumschip Mercuur is nieuwe bruikleennemer

18 februari 2021

Deze week is de bruikleenovereenkomst getekend tussen het Zeeuws Genootschap en het bestuur van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen waartoe onder andere het museumschip Hr. Ms. Mercuur behoort. De bruikleen betreft een collectie die de inventaris omvat van de praktijk van de Middelburgse huisarts Carel Frederik Frumau (1910-1982). Voor de Tweede Wereldoorlog was de praktijk gevestigd aan de Rotterdamsekaai en daarna aan de Groenmarkt. De collectie omvat ongeveer 150 objecten, waaronder een draadmodel van een gipsen been, een oogartskaart, een onderzoekstafel, een gasmasker, een stethoscoop, een bloeddrukmeter, een klisteerspuit, een Manotest met kwikmeter, een knieklopper, een endoscopiemeter, een bunsenbrander en een neusspoelkan. Een deel is nu al te zien in de ziekenboeg van de Mercuur. De komende tijd zal worden gewerkt aan een representatieve en permanente opstelling. Ook zal een aantal objecten worden gerestaureerd. De Mercuur is afgemeerd in de Dokhaven in de binnenstad van Vlissingen. Zie ook: https://www.museumschip-mercuur.nl/

Afbeelding:  Museumschip De Mercuur
in de Dokhaven te Vlissingen
(foto: SMEV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *