uitgelicht
collectie-
stuk

Middeleeuwse Toestanden Zierikzee 2023

17 juli 2023

De strijd tussen Vlaanderen en Holland over het bezit van Zeeland kwam op 10 en 11 augustus 1304 tot een climax. Zierikzee werd voor de derde keer belegerd door de Vlamingen. De stad hield echter stand. Stenen en pijlen vlogen heen en weer. De situatie werd precair. Toen schoot een Frans-Hollandse vloot de stad te hulp. Voor de poorten van Zierikzee kwam het tot een treffen, een van de grootste zeeslagen uit de Middeleeuwen. De zeeslag werd gewonnen en Zierikzee bevrijd. In 1323 werd de definitieve vrede gesloten tussen Vlaanderen en Holland, een vrede die voor Zeeland grote gevolgen zou hebben. Op verschillende momenten in 2023 en 2024 besteedt het KZGW aandacht aan deze historie in het project Zeeland700. Klik hier voor de agenda van de festiviteiten.

In mei j.l. arriveerde in Zierikzee een zogenaamde blijde op ware grootte. Dit slingerwerktuig is nu te zien in de tentoonstelling Vrijheid, Vetes en Vagevuur in het Fries Museum en is gebouwd door scholieren van het ROC te Sneek. De blijde is een middeleeuws werptoestel waarmee grote stenen in de stad konden worden geslingerd. De houten blijde zal worden opgesteld voor de Noordhavenpoort. In juni wordt de omgeving van de Noord- en Zuidhavenpoort ingericht met beelden van het verhaal van Zierikzee 1304 1323. Het hoogtepunt is van 10 tot en met 13 augustus met middeleeuws re-enactment waarbij de stad wordt omgetoverd naar 1304. De komst van de Kamper Kogge op 10 augustus is de start van het evenement. Bekijk hier het programma van 10 tot en met 13 augustus.


Het feestjaar 2023 ‘Vrede van Parijs 1323 / Zeeland700’ wordt mede mogelijk gemaakt door:

~

~

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

~

~

~