uitgelicht
collectie-
stuk

Marmeren votiefbeentje

10 april 2024

Dit stukje marmer, dat een been voorstelt, werd ooit door iemand in een tempel in Carthago achtergelaten. De schenker had waarschijnlijk last van zijn been en zal tot een van de vele goden om hulp gebeden hebben. Nu hij was genezen, bedankte hij zo voor de steun. Deze gewoonte is tot op de dag van vandaag gebleven. Miniatuur lichaamsdelen van steen, aardewerk, was of metaal zijn in talloze tempels en rooms-katholieke kerken te vinden. Soms als dank voor steun, soms als verzoek om hulp.
Het beentje is meegebracht door dr. Wolrad Ulrich Schuurman (Den Haag 1891-Rheden 1934) als souvenir van een reis naar Tunesië. Schuurman was sinds 1923 zenuwarts in Middelburg. Zijn weduwe Hendrika Schuurman-Keg schonk na zijn overlijden vele voorwerpen uit zijn collectie en een grote verzameling naturalia aan het Zeeuws Genootschap.

Bron: Collectie Online 790-1a Lees meer