uitgelicht
collectie-
stuk

KZGW krijgt gezicht in Zeelandpaviljoen – Pers aanwezig bij presentatie

16 december 2023

Het was een dubbele presentatie, donderdag 7 december 2023 in het Zeelandpaviljoen op de eerste verdieping van de ZB Zeeuwse Bibliotheek van Zeeland. Allereerst het boek ‘Steenrijk Domburg’ over de lotgevallen van de in 1647 gevonden altaren en votiefstenen van Nehalennia op het Domburgse strand. Conservatoren en auteurs Katie Heyning en Aagje Feldbrugge deden dat verhaal in woord en beeld uit de doeken. Tegelijkertijd werd er een expositie geopend, die een weliswaar bescheiden maar heldere indruk geeft van hoe ruim Nehalennia in de diverse collecties van het Zeeuws Genootschap is vertegenwoordigd. De tentoonstelling – te zien tot half januari – is meteen een aankondiging van een meer permanente zichtbaarheid van het KZGW in het Zeelandpaviljoen van de ZB: een vast informatiepunt en vier exposities per jaar.

Afbeeldingen: Ook de provinciale en landelijke pers was ter plekke om de presentatie bij te wonen en
de expositie te bezoeken. Hier het artikel in Trouw en de PZC.

Deze expositie is mede mogelijk
gemaakt door Helmy de Korver, Blue Salt.