uitgelicht
collectie-
stuk

Jean Guépin: vergeten dichter uit Vlissingen komt online tot leven

17 augustus 2021

Op de nieuwe website van het Zeeuws Genootschap is sinds begin 2021 veel meer ruimte gekomen voor digitale activiteiten: nieuws, video’s, lezingen, de boekwinkel en de voortgezette bouw aan onze Collectie Online. Op het gebied van de Zeeuwse literatuur zijn inmiddels twee online projecten van start gegaan: het digitaal toegankelijk maken van het complete werk van de dichters Jacobus Bellamy en Jean Guépin. Voor het laatste project, waarbij de handgeschreven teksten ook allemaal worden getranscribeerd, is nu een aparte website in het leven geroepen: https://jeanguepin.com. U kunt zich daar abonneren op de nieuwsbrief in de vorm van een blog, waardoor u op de hoogte wordt gehouden over nieuwe ontwikkelingen en tal van zaken betreffende Jean Guépin.

Het Zeeuws Genootschap is eigenaar van een deel van de handschriften van Jean Guépin. Het project wordt uitgevoerd door neerlandicus en actief Genootschapslid Jan van Loo van de Rederijkerswerkgroep Zeeuws-Vlaanderen. De wegbereider van het Guépinproject was onze conservator Veronica Frenks. Zij heeft zich jarenlang verdiept in het leven en de werken van Jean Guépin en het resultaat met Jan gedeeld en aan hem overgedragen.

Jean Guépin
Jean Guépin werd op 15 januari 1715 in Vlissingen geboren, waar hij zijn hele leven woonde en werkte en uiteindelijk ook overleed op 15 juni 1766. Hij heeft in zijn leven honderden gedichten nagelaten, van eenvoudige puntdichten tot schriftjes met wel 30 volgeschreven bladzijden. Het gaat om eigen dichtsels en vertalingen; hij beheerste zowel Frans als Latijn en Engels. Vreemd genoeg zijn de gedichten van Jean Guépin nooit uitgegeven en is ook de aandacht ervoor beperkt gebleven. Voor zover men van hem gehoord heeft, betreft dat zijn satire op de psalmberijming van Petrus Dathenus. Het is daarom de hoogste tijd om alles wat hij geschreven heeft te verzamelen en te publiceren. Het niveau van de gedichten is niet altijd even hoog, maar biedt op z’n minst een doorkijkje in de cultuur van die dagen van het stadje Vlissingen. Er zal onder andere blijken dat Guépin heeft gefungeerd als aanjager in de genootschapscultuur. Hij heeft aan de wieg gestaan van diverse met name Vlissingse genootschappen. We gaan hem dus zeker ook ontmoeten als genootschapsdichter.
Klik hier voor de website.

Afbeelding: Gedicht van Guépin op de uitgave van het vierde deel van Stichtelijke Poëzy door Pieter Boddaert, 8 augustus 1752 (bron: Collectie Online, HS2751).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *