uitgelicht
collectie-
stuk

Hugo Schorer neemt op 19 mei 2020 afscheid als voorzitter van het Zeeuws Genootschap, Peter van Druenen volgt hem op

12 februari 2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2020 zal Hugo Schorer afscheid nemen als voorzitter van het Zeeuws Genootschap. Hugo zit in het bestuur sinds 2013 en nam per 1 januari 2017 de voorzittershamer over van Maarten Steenbeek. Onder zijn voorzitterschap werden delen van onze collectie door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als beschermd cultuurgoed, kwamen de digitaliseringswerkzaamheden in een stroomversnelling terecht, kon het Genootschap een begin maken met het betrekken van de Zeeuwse jeugd bij haar activiteiten en zagen we het ledental, vooral de laatste periode fors toenemen. In 2019 gaf Hugo, samen met oud-voorzitter Maarten Steenbeek, succesvol leiding aan het organiseren van de tientallen activiteiten in het kader van het 250-jarig bestaan van het Genootschap.

Hugo Schorer wordt opgevolgd door de huidige thesaurier van het Genootschap, Peter van Druenen. Peter, die een achtergrond heeft als historicus, schrijver en uitgever, maakt sinds 2014 deel uit van het bestuur van de Werkgroep Cultuurhistorie, waarvan hij in 2016 voorzitter werd. Per 1 januari 2018 trad hij toe tot het bestuur van het Genootschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *