uitgelicht
collectie-
stuk

Het Zeeuws Genootschap heeft een subsidie gekregen van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen voor het project Young Energy Society Challenge.

26 november 2018

Middelburg, 26 november 2018 – Het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen heeft een subsidie gekregen van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen voor het project Young Energy Society Challenge. 

Het Zeeuws Genootschap nodigt in het kader van haar 250-jarig bestaan een jaar lang Zeeuwse scholieren en studenten uit om na te denken over de energietransitie. De Young Energy Society Challenge (YESC) daagt alle Zeeuwse jongeren uit om concrete voorstellen te ontwikkelen die Zeeland energiezuiniger en klimaatbestendiger kunnen maken. Het projectbudget voorziet in de aanstellingen van een projectteam voor een jaar en de realisatie van activiteiten.

Young Energy Society Challenge
Het project YESC gaat een jaar lang de energietransitie op de agenda zetten bij jongeren, en heeft als doel aan het einde van het jaar concrete oplossingen voor Zeeland op te leveren. Hoogtepunten in het jaar zijn: een educatief programma (ontwikkeld met en voor het Zeeuwse onderwijs), de prijsvraag zelf die op 15 juni tijdens het jubileumfeest van het Koninklijk Genootschap in de Sint Jacobskerk in Vlissingen officieel wordt uitgezet, en een afsluitend Young Energy Society festival met de presentatie van alle ingezonden plannen en de bekendmaking van de prijsvraag. De winnaars zien hun plan uitgevoerd, winnen een geldbedrag én krijgen een genootschapspenning.

Gezamenlijk initiatief
YESC wordt uitgeschreven door het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, ter gelegenheid van haar 250e verjaardag in 2019. YESC kreeg hiervoor steun van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen, waarmee de Stedin groep, de provincie en de gemeenten vernieuwende energieprojecten ondersteunen. Het hele Zeeuwse onderwijs doet mee aan de prijsvraag. Een projectteam van vier mensen is verantwoordelijk voor de organisatie. Ook is het de bedoeling dat bedrijven en organisaties de jongeren inspireren en hen concrete vragen voorleggen.

Traditie van het Zeeuws Genootschap
Het Zeeuws Genootschap stimuleert al 250 jaar kunst en wetenschap in Zeeland, en heeft een grote verzameling cultureel erfgoed. De prijsvraag past prachtig in de genootschapstraditie. Het Zeeuws genootschap schreef jarenlang prijsvragen uit waarin burgers oplossingen aandroegen voor concrete vraagstukken. Burgers beantwoordden die vragen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken – net zoals nu bij de energietransitie nodig is. Dat het Genootschap het lustrum onder jongeren viert met de prijsvraag “Bedenk een concrete effectieve maatregel voor de energietransitie” is ook helemaal in lijn met het wapen van het Genootschap. Daarop staat al sinds 1769, in het latijn, “non sordent in undis”: “Zij gaan niet onder in de golven”. De vraag hoe, in een tijd van klimaatverandering, dit zo te houden kan volgens Barbara Oomen van de Lustrumcommissie Jeugd het beste aan jongeren gesteld worden: “Zij hebben niet alleen het grootste belang bij de energietransitie, maar ook de creativiteit en de toekomstgerichtheid om de knop hier echt om te zetten”. Naast de prijsvraag onder jongeren komt het Genootschap in 2019 ook met andere prijsvragen, tentoonstellingen door heel Zeeland en een aantal publicaties.

Voor persvragen over YESC en de jeugdactiviteiten in het lustrumjaar: Barbara Oomen (voorzitter lustrumcommissie jeugd):  info@yesc.nl

Alle informatie over het project: https://kzgw.nl/kzgw/jubileum/yesc/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *