uitgelicht
collectie-
stuk

Genootschapspenning voor Frits Smulders

4 juni 2018

Frits Smulders is lid geworden van ons Genootschap eind jaren 80. Hij was toen een jongere, al snel, in 1988, werd hij sub-conservator boeken. Hij ging door alle rangen en standen van het genootschap: 1989 conservator boeken, 1991 lid van de redactie van Archief en Werken, 1991 waarnemend hoofdconservator, 1999 weer waarnemend hoofdconservator (in verband met het overlijden van Hein Kluiver) en ook nog tekstredacteur van Zeeland, 2001 conservator houten gevel en secretaris van Archief en Werken. En in eind 1991 stond hij mede aan de wieg van het tijdschrift Zeeland omdat hij lid was van de voorlopige redactie van het nulnummer en vervolgens lid werd van de redactie van ons tijdschrift, waarvan het eerste echte nummer verscheen in maart 1992.

De algemene vergadering van mei 2018 besloot aan Frits Smulders de Genootschapspenning uit te reiken wegens zijn werkzaamheden gedurende een lange reeks van jaren voor het Genootschap en in het bijzonder voor het tijdschrift Zeeland. Hij was van het allereerste begin, in 1991, tot eind 2017 lid van de redactie. De vergadering gaf daarmee uitdrukking aan haar waardering voor al het werk dat hij voor het Genootschap tijdschrift gedaan heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *