uitgelicht
collectie-
stuk

Genootschaps-Fellowship Bram Vannieuwenhuyze van start

12 februari 2020

Begin februari ging Bram Vannieuwenhuyze van start als fellow van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Bram Vannieuwenhuyze is bijzonder hoogleraar Historische Cartografie aan de Universiteit van Amsterdam en doceert dit semester het vak Activating Old Maps aan studenten van het University College Roosevelt. In februari krijgen zij les over diverse aspecten van kaarthistorisch onderzoek en over de geschiedenis van de cartografie. Die aspecten worden concreet geïllustreerd aan de hand van kaarten uit de Zelandia Illustrata, die in het Zeeuws Archief ter tafel worden gelegd en besproken. In de maanden maart en april zullen de studenten via een aantal workshops en groepswerken reflecteren over de manieren waarop oude kaarten analoog of digitaal tot leven gewekt kunnen worden.

De resultaten van die denkoefening zullen uitmonden in een kleinschalige, participatieve tentoonstelling, waarbij twee bekende zeventiende-eeuwse kaarten centraal zullen staan: Cornelis Goliaths kaart van Middelburg (zie de afbeelding hiernaast) en de Roman-Visscher-kaart van Zeeland. De tentoonstelling opent op woensdag 22 april en loopt tot 13 mei in het stadhuis van Middelburg. Nadere informatie volgt spoedig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *