uitgelicht
collectie-
stuk

Lexicon Zeeuwse portretschilders in de zeventiende eeuw compleet

14 augustus 2023

Het complete Lexicon Zeeuwse portretschilders in de zeventiende eeuw door kunsthistoricus Frank van der Ploeg is deze maand gepubliceerd op het Wetenschapsplatform van het KZGW.

Klik hier
om het Lexicon te raadplegen
.

De auteur stuurde ons de volgende toelichting: “Dit lexicon is een werkdocument. De kiem ervoor is gelegd tijdens het onderzoek voor de publicatie bij de expositie ‘Portretten door Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw’ in het Stadhuismuseum Zierikzee (22-12-2020/15-11-2021). In het boek dat bij deze expositie verscheen onder dezelfde titel is een zeer beknopt lexicon opgenomen van de 52 schilders die in de 17de eeuw in Zeeland (tijdelijk) gevestigd zijn geweest en portretten hebben geschilderd. Het hier online raadpleegbare lexicon telt 58 schilders. De lemma’s zijn onevenwichtig wat betreft inhoud/lengte. Dat houdt verband met beschikbare gegevens en bestede onderzoektijd (bij de ene schilder meer dan bij de andere).”

 


  

Afbeeldingen:

Laurens Bernards, Omar van Visvliet (ca. 1675), olieverf op? Collectie KZGW (sinds 1908). Verbrand in 1940. Foto: RKD, Den Haag

Arnoldus Verbuijs, Jean Walleran Sandra (1661-1712) (1692), olieverf op doek, 84 x 68,5 cm. Collectie  KZGW, Middelburg, inv. nr. Stadhuiscollectie 331.

Arnoldus Verbuijs, Anna Catharina Stipel (1662-’96) (1692), olieverf op doek, 84 x 59,5 cm. Collectie KZGW,  Middelburg, inv. nr. Stadhuiscollectie 330.