uitgelicht
collectie-
stuk

Drie aanwinsten collectie Munten en penningen

21 juli 2020

Aanwinst: Penning 150 jaar kanaal Gent-Terneuzen
Deze penning is in 1977 uitgegeven ter gelegenheid van de feestelijkheden, op touw gezet om de opening van het kanaal van Gent naar Terneuzen in 1827 te herdenken. Op verschillende locaties in Gent, Zelzate, Sas van Gent en Terneuzen waren sportwedstrijden, muziekfestivals, tentoonstellingen en vuurwerkshows georganiseerd. De gedenkpenning was verkrijgbaar bij voorintekening, en kon worden besteld in goud, zilver en brons in verschillende formaten. Hoeveel er precies zijn besteld is niet bekend.
Aan de voorzijde zit de Gentse maagd in Hollandse tuin. Ze heeft een vaandel in de rechterhand met daarop SPQM (Senaat en Volk van Gent), en rust met de linkerarm op een schild met het wapen van Gent. Links van haar een leeuw. Verder links een zeeschip varend op het kanaal en de jaartallen 1827 en 1977. Op de keerzijde de tekst KANAAL / VAN / NEUZEN OP GENT / GEOPEND / DEN XVIII NOV: /MDCCCXXVII, omgeven door een krans van lauriertakken. Deze zilveren penning is geslagen in Parijs, en de ontwerper is P. Rodier naar een eerder ontwerp van Victor Lemaire.
Rien Sanderse, Conservator munten en penningen

 

Aanwinst: Penning Albert Joachimi 1646
Van dhr. Uitterhoeve uit Monster ontving het KZGW een penning op Albert Joachimi uit 1646 ten geschenke. Deze penning zat nog niet in de collectie, en is een mooie aanwinst. Albert is in 1560 geboren in Goes. Na een afgebroken studie in 1586 maakt hij carrière als secretaris van Goes, gedeputeerde in de Staten-Generaal namens Zeeland en succesvol diplomaat in Engeland. Die laatste functie kreeg zoveel waardering van de Engelse koning Jacobus I dat hij tot ridder is geslagen in 1610.
Hij was ook betrokken bij de onderhandelingen over de wapenstilstand tussen Zweden en Rusland in 1616 en wordt daarna als dank lid van de Zweedse adel. Voor zijn bemiddeling tussen de partijen betrokken in de Engelse burgeroorlog in 1642 werd hij zo gewaardeerd dat in Londen ter ere van hem een penning werd geslagen. Naast zijn belangrijke diplomatieke rol in deze conflicten verdedigde hij de Nederlandse belangen in Engeland al die tijd met verve. In 1650 moet hij Engeland verlaten als weerwraak voor de behandeling van Engelse gezanten in den Haag. Hij keert terug naar Goes en wijdt zich aan zijn functie als ambachtsheer van Oostende, Vinninge en Hoedekenskerke. Joachimi is op 22 mei 1654 in de Maria Magdalenakerk in Goes begraven. De penning is van zilver, 15,85 gram, diameter 36,3 mm
Voorzijde: Borstbeeld van Albert Joachimi naar links, A.S. in de afsnede. Keerzijde: Tekst (1646 / ALB: JOACHIMI / EQ: FÆDERAT:BELG: / POST•VARIAS•IN•EVROP / LEGAT:IAM•ORDINAR / IN•BRIT:AN:22 / ÆT:86). Het geschenk is in dank aanvaard.
Rien Sanderse, Conservator munten en penningen

 

Aanwinst: Penning restauratie Synagoge Middelburg, 1993
Conservator munten en penningen Rien Sanderse schonk in juni deze recente en bijzondere penning aan het Zeeuws Genootschap. De penning is geslagen ter gelegenheid van de restauratie van de Synagoge in Middelburg in de jaren 90 van de vorige eeuw. Het is een tinnen gietpenning met een diameter van 70 mm, 100% gepatineerd.
Voorzijde: een impressie van de restanten van de Synagoge. De Hebreeuwse tekst verwijst naar de uitspraak ‘dat vreemdelingen de muren (van de Synagoge) zullen herbouwen’. Keerzijde: Een ver uit het water gerezen leeuw. Deze houdt een olijftak vast als symbool van vrede en rust. De leeuw verwijst oorspronkelijk naar de leeuw van Juda. Op de golven N(umismatische) K(ring) Z(eeland) en de jaartallen (19)68 en (19)93. Links aan de rand de initialen van de medailleur CR en daaronder het jaartal (19)92.
De medailleur is voor Middelburgers een oude bekende: Chr. G. J. Rutten was burgemeester van Middelburg van 1985 tot 1996.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *