uitgelicht
collectie-
stuk

Digitalisering Archief en Handschriftencollectie van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1769-1969)

18 maart 2016

Hs. 1512, brief van Carolina des Tombe-de Witte van Citters aan Frederik Nagtglas d.d. 30 juni 1888.  In bruikleen bij de Zeeuwse Bibliotheek.

200 Jaar genootschapsgeschiedenis onder de scanner

Digitalisering Archief en Handschriftencollectie van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1769-1969)

MIDDELBURG – Metamorfoze,  het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed, financiert de conservering en digitalisering van het archief en de handschriftencollectie van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Aanvrager en uitvoerder van het project is het Zeeuws Archief in Middelburg. De aanvraag gebeurde in overleg met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en ZB Planbureau en Bibliotheek. Het Zeeuws Genootschap werd opgericht in 1769 en is een van de oudste wetenschappelijke genootschappen van Nederland. In 1969 kreeg het Genootschap het predicaat Koninklijk. Het te conserveren en digitaliseren archief beslaat de periode 1769-1969, terwijl de handschriftencollectie documenten bevat uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw. Conservering, digitalisering en online publicatie worden naar verwachting in 2018 voltooid.

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is het oudste genootschap van Nederland dat zijn verzamelingen tot nu toe in eigendom heeft en nog steeds actief verzamelt. In 1969 kreeg het Genootschap het predicaat Koninklijk.

Circa 275.000 pagina’s van (inter)nationaal belang

Het archief en de handschriftencollectie bevatten circa 275.000 pagina’s. Het beheer van het archief, circa 10 meter, is in handen van het Zeeuws Archief, terwijl ZB Planbureau en Bibliotheek de handschriftencollectie, circa 30 meter, onder zijn hoede heeft.

Het archief en de handschriftencollectie van het genootschap zijn van (inter)nationaal belang en bevatten naast de geschiedenis van het genootschap documenten uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw op het gebied van theologie, astronomie, landmeetkunde, archeologie, geschiedenis, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, literatuur en geneeskunde. Genootschappen speelden bij wetenschapsvragen een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het uitschrijven van prijsvragen.

Conservering en digitalisering

Het restauratieatelier van het Zeeuws Archief voert de conservering van het archief en de handschriftencollectie uit. Daarna worden de documenten gedigitaliseerd.

De digitalisering gebeurt volgens de richtlijnen van Metamorfoze en wordt uitgevoerd door het fotoatelier Art in Print, gevestigd in het Zeeuws Archief.

Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. Het programma wordt gecoördineerd door het Bureau Metamorfoze dat bij de Koninklijke Bibliotheek is ondergebracht.

Het Zeeuws Archief voert sinds 2005 digitaliseringsprojecten in het kader van Metamorfoze uit. Eerdere Metamorfoze-projecten betroffen: Admiraliteit in Zeeland (1586-1609, begin Tachtigjarige Oorlog), Staten van Zeeland en Suriname (1667-1684, de verovering van Suriname), Tol van Zeeland (1584-1805), Middelburgse Commercie Compagnie (1720-1899, waaronder trans-Atlantische slavenhandel).

Hier vindt u het volledige artikel uit de PZC 19 maart 2016 Metamorfoze

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *