uitgelicht
collectie-
stuk

De commissie Jeugd zet een flinke stap

18 augustus 2021

Na het grote succes van ons Jeugdproject YESC in 2019 is de Commissie Jeugd van het Zeeuws Genootschap met volle zeilen verder gegaan met de ontwikkeling van een nieuw, eigentijds en interactief jongerenprogramma: WIJZ. Het doel: het kweken van interesse en enthousiasme bij de Zeeuwse jeugd voor de collectie van het Genootschap en voor de geschiedenis, de wetenschap, de cultuur en de natuur van Zeeland in het verleden en heden. Het project heeft de naam WIJZ gekregen (Wetenschap, Interactiviteit, Jongeren, Zeeland). Een van de speerpunten is het ontwikkelen van een ‘dating-app’ waarmee een scholier/student via de Collectie Online (kzgwonline.nl) een ‘date’ kan maken met een object uit de collectie èn met andere scholieren/studenten die met hetzelfde onderwerp bezig zijn, zodat op provinciaal, nationaal en – gezien het wereldwijde karakter van de verzamelingen van het Zeeuws Genootschap – zelfs op internationaal niveau samenwerkingsprojecten kunnen ontstaan. De app gaat ook een aantal ‘game-elementen’ bevatten voor bijvoorbeeld speurtochten.

In december 2019 is een projectmanager benoemd en aan de slag gegaan met de voorbereidingen. In juli 2021 is deze fase afgerond met een gedetailleerd stappenplan voor het ontwikkelen én het implementeren in het onderwijs van de WIJZ-app. Deze grondige voorbereiding was nodig omdat we geen app wilden maken en verspreiden waarvan het idee en de wijze van implementatie niet waren getoetst bij de belangrijkste doelgroepen: de schooljeugd en de onderwijsgevenden.

Inmiddels is ook de volgende fase begonnen: het in het leven roepen van een klankbordgroep bestaande uit jongeren en onderwijsgevenden, het ontwikkelen van de app, het werven van aanvullende fondsen en het ervoor zorgen dat de app op een groot aantal scholen in Zeeland in het curriculum van het schooljaar 2022-2023 wordt opgenomen. Deze fase, waarvoor inmiddels een nieuwe projectmanager is benoemd, zal duren tot de zomer van 2022. Er moet dan ook een plan liggen voor de resterende anderhalf jaar waarin verdere implementatie en vooral continuïteit met betrekking tot uitbreiden van de aantallen deelnemende jongeren centraal gaan staan. Het jeugdproject van het Zeeuws Genootschap wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *