uitgelicht
collectie-
stuk

Collectie Online: Gesmolten bokaal

21 maart 2021

Soms gaat het fout. Zoals in 1940. De Veerse bakkersbokaal uit 1773 was uit voorzorg voor de dreigende oorlog met Duitsland samen met ander glas- en aardewerk ondergebracht in de kelders van de Provinciale Bibliotheek aan de Lange Delft in Middelburg. Tijdens de stadsbrand van 1940 smolt het 23 centimeter hoge glas. Hij is later vervormd teruggevonden en bewaard (inv.nr. G2444).
De gesmolten bokaal was samen met een ander exemplaar eens eigendom van het bakkersgilde in Veere. Een gildebeker is een ceremonieel object, dat gebruikt werd tijdens officiële vergaderingen. Bij vergaderingen hoorde een hapje en een drankje. En om de band tussen de gildeleden te smeden en te bezegelen, gingen de gildebekers of -bokalen de tafel rond. Beide bokalen werden op 17 mei 1773 door overdeken Daniel Wilhelm de Cliever aan het gilde cadeau gedaan.

In 1795, aan het begin van de Franse tijd, werden de Veerse gilden opgeheven en de meeste van hun eigendommen ingeleverd en opgeslagen in het stadhuis van Veere. Op de een of andere wijze kwam Henri Tak in het bezit van de twee bokalen van het bakkersgilde. Hij bood ze in 1897 aan het Genootschap aan. Een van de bekers werd getoond in het Genootschapsmuseum aan de Wagenaarstraat, de ander werd in 1898 in bruikleen gegeven aan de Oudheidkamer van Veere.

Geluk bestaat. Toen in 1999 het museum in Veere werd geïnventariseerd, werd een glazen bokaal herkend als de tweede bakkersbokaal, die een eeuw eerder in bruikleen was gegeven door het Genootschap. In 2002 is deze bokaal weer teruggekeerd naar Middelburg. Op de ongeschonden beker, op voet en met deksel, is te lezen ‘T Welvaaren van T Bakkers Gilde tot Vere’. Op de kelk zijn de namen van de dekens en het oudste lid gegraveerd. De bokaal is opgenomen in de Collectie Online onder inventarisnummer G02-011.

Veronica Frenks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *