uitgelicht
collectie-
stuk

Boekwinkeltjes: A. Fokker,  Levensberichten van Zeeuwsche Medici

17 april 2023

Elke maand belichten we één van de vele uitgaven van het KZGW die nog steeds te koop zijn. Deze maand: A. Fokker  Levensberichten van Zeeuwsche Medici uit 1901. De prijs is 28,95 euro. NB: Leden van het KZGW krijgen 10 procent korting. De verzendkosten zijn 3,65 euro (binnen Nederland).

Klik hier om het te kopen bij Boekwinkeltjes.nl.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland (1982-1984):
“Toen dr.A.A. Fokker in 1878 overleed kreeg zijn vriend dr.J.C. de Man een bundel papieren ter hand gesteld, waarmee hij naar believen kon handelen. Een deel van deze verzameling bestond uit korte levensberichten van doorgaans reeds lang overleden medici. De Man liet de stukken inbinden en met het opschrift `Biographia Medicorum‘ in de bibliotheek van de Zeeuwse afdeling van de ‘Mij’ plaatsen, hetgeen tot zijn competentie als bibliothecaris behoorde. Pas in 1901 gelukte het De Man de verzameling, met gelden uit het zgn. ‘Fonds Verbrugge’ en met suppletie van genoemde afdeling, te laten drukken. Hij voegde er nog enige biografieën aan toe en vulde Fokkers bijdragen met aantekeningen tussen haakjes aan, niet uit betweterigheid, maar omdat Fokkers Biografieën kennelijk niet drukrijp waren.”