uitgelicht
collectie-
stuk

Boekwinkeltje: Burlesque notulen

21 mei 2022

Elke maand belichten we één van de vele uitgaven van het KZGW die nog steeds te koop zijn. Deze maand: A.C. Meijer, R.M. Rijkse, F.F.X. Smulders, L. Zoodsma, Michiel Miechielszons Burlesque notulen (een voorlopige uitgave van het verslag der Zeeuwse statenvergadering in juni 1676, uitgegeven in 1986). De prijs is 10,00 euro. NB: Leden van het KZGW krijgen 10 procent korting. De verzendkosten zijn 3,60 euro (binnen Nederland). Klik hier om het te kopen.

“Michielszoon of Michielsen (Michiel), geb. te Vlissingen 1630, studeerde te Franeker en Utrecht, promoveerde in de godgeleerdheid in 1661. Hierna legde hij zich op de rechtsgeleerdheid toe, ging in 1675 met het gezantschap naar Engeland en was van 1676-1684 pensionaris van Vlissingen. Als zoodanig had hij zitting in de Statenvergadering van Zeeland; hij hield er gedurende zijne dienstjaren aanteekening in rijm van ’t geen daarin voorviel. Deze zijn bekend onder den naam van ‘Burlesque Notulen’ en ofschoon ongedrukt, bestaan er vele afschriften van, zelfs met een na zijn dood geschreven zgn. sleutel waardoor de namen van personen en plaatsen bekend worden. Hij heeft daarin aangetoond, dat de heeren Staten van Zeeland niet altijd voor waarheid en recht in de bres durfden springen. Hij werd op 7 april 1684 in Vlissingen begraven.” Uit: F. Nagtglas, Levensberichten (III, p. 170-172), Middelburg, 1691.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *