uitgelicht
collectie-
stuk

Bezoek van deelnemers van het Sachsencongres aan de archeologische collectie van het Zeeuws Genootschap en de SCEZ.

9 oktober 2016

Maandag 19 september kwamen 75 archeologen en conservatoren de middeleeuwse vondsten van Domburg-Badstraat en Domburg-badstrand bewonderen. Het internationaal gezelschap van Duitsers, Belgen, Nederlanders, Scandinaviërs en Britten hield hun jaarlijkse meerdaags symposium in Antwerpen. Archeologisch adviseur Robert van Dierendonk van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland organiseerde in dat kader een dagexcursie naar enkele plaatsen met een rijke middeleeuwse geschiedenis – zoals Vikingburgen en vliedbergen –  op Walcheren en Schouwen-Duiveland. Tussen de middag kwam de groep naar de SCEZ om de metalen vondsten uit die tijd te bestuderen en te bediscussiëren. De artefacten uit de opgraving van een deel van de ‘Duinburg’  aan de Badstraatin 2010 zijn ondergebracht in de provinciaal archeologische collectie; die van het strand Domburg-Oostkapelle, gevonden in de 18e, 19e en 20ste eeuw, bevinden zich in de collectie van het Zeeuws Genootschap. De middagsessie leverde veel nieuwe contacten op en aanzetten tot internationale samenwerking; van een paar niet eerder gedefinieerde objectjes werd een mogelijke functie bepaald. Kortom, het was een zeer geslaagde dag.
dsc_1950-600-x-400 dsc_1956-600-x-400 dsc_1983-600-x-400

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *