uitgelicht
collectie-
stuk

Bezoek Erfgoedinspectie: een feest van samenwerking

16 april 2022

Een deel van de enorme collectie van het KZGW is in 2017 door de Minister van OCW  aangewezen als beschermd nationaal erfgoed. Het gaat om de oudste collectie (verzameld voor 1804) en een aantal belangrijke andere objecten. De voorwerpen, die door het KZGW in bruikleen zijn gegeven aan het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief en de ZB Bibliotheek van Zeeland, werden na de aanwijzing opgenomen in het Nationale Register Beschermde Cultuurgoederen.

Een en ander brengt wel verplichtingen met zich mee. Zo moet elke verplaatsing van de cultuurgoederen binnen en uit Nederland worden gemeld. Dit wordt regelmatig geïnspecteerd door het ministerie. Op donderdag 17 maart was het weer zover en kregen het KZGW en de beruikleennemers bezoek van de Erfgoedinspectie. Vanuit het KZGW was een aantal conservatoren aanwezig. Samen met de medewerkers van het museum, het archief en de bibliotheek vertelden zij over de stukken die steekproefsgewijs waren opgevraagd.

Al een week later kreeg het bestuur een brief van het ministerie: de uitkomsten van de inspectie waren zeer positief. Een fragment: “Op 17 maart jl. heb ik een bezoek aan Middelburg afgelegd om de delen van de gehele verzameling van het KZGW te inspecteren. Aangewezen delen van de verzameling, waarvan het KZGW eigenaar is, zijn als beschermd erfgoed aangemerkt op grond van de Erfgoedwet. Tijdens de inspectie is per locatie een kleine steekproef getrokken om de aanwezigheid van enkele objecten te controleren. Vastgesteld is dat zich alle objecten op de bij de Inspectie-OE bekende verblijfplaats bevinden. Rest mij u te bedanken voor de goede ontvangst.”

Vanuit het bestuur willen wij alle betrokkenen van het KZGW, het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief en de ZB Bibliotheek van Zeeland hartelijk bedanken voor hun inzet. De goede samenwerking  tussen de instituten heeft mede geleid tot dit mooie resultaat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *