uitgelicht
collectie-
stuk

Algemene Ledenvergadering herfst 2020

19 oktober 2020

De Algemene Ledenvergadering van het Zeeuws Genootschap zal worden gehouden op woensdagmiddag 18 november 2020 van 14.00-15.00 uur in het auditorium van de Zeeuwse Bibliotheek (ZB| Bibliotheek en Planbureau Zeeland), Kousteensedijk 7, Middelburg.

NB
In verband met de coronavoorschriften maken wij u attent op het volgende:
– Wanneer u aanwezig wilt zijn adviseren wij u om u nu al aan te melden op info@kzgw.nl of per post naar: Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg. De inschrijving stopt op het moment dat de zaal ‘vol’ is.
– Tijdens de vergadering is het dragen van een mondkapje verplicht.
– Mochten de coronamaatregelen zodanig streng worden dat er niet meer mag worden vergaderd, dan hoort u dat bijtijds. In dat geval komt er weer een ‘livestream’ via internet.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering luidt als volgt (de onderliggende stukken staan vanaf 1 november online):
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag algemene ledenvergadering van 17 juni 2020
4. Begroting 2021
5. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten.
6. Mutaties besturen en commissies
7. Nieuwe leden
8. Rondvraag en sluiting.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *