uitgelicht
collectie-
stuk

Activating Old Maps

19 mei 2020

In 2019 schonk het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) een fellowship aan kaart- en stadshistoricus Bram Vannieuwenhuyze van de Universiteit van Amsterdam. Binnen het kader van zijn aanstelling werd een vak over historische cartografie ontworpen en aangeboden aan studenten van het Liberal Arts & Sciences-programma aan het University College Roosevelt in Middelburg. Dit vak,  Activating Old Maps genaamd, werd gedoceerd in de lente van 2020 en focuste op de kruisbestuiving tussen geschiedenis, cartografie, cultureel erfgoed en digital humanities. Het bouwde verder op Vannieuwenhuyze’s lopende onderzoek naar story and motion maps en omvatte tevens een verkenning van digitale en interactieve kaarttoepassingen. De studenten werden uitgedaagd om oplossingen te bedenken om het ‘statische karakter’ van papieren oude kaarten te doorbreken en deze levenloze objecten te activeren, met name door ze als uitgangspunt te zien van dynamische, interactieve en betekenisvolle applicaties.

Tijdens de eerste lesweken kregen de studenten een spoedcursus historische cartografie, waarbij vooral aandacht werd geschonken aan de cartografie van de vroegmoderne Lage Landen. Vast onderdeel van de lessen was een bezoek aan de leeszaal van het Zeeuws Archief in Middelburg, waar origineel kaartmateriaal uit de rijke collectie van het KZGW op tafel werd gelegd, bekeken en besproken. In het tweede deel van het vak – dat plaatsvond in volle Covid-19 pandemie – werd de aandacht gevestigd op twee specifieke kaarten uit de KZGW-collectie: het bekende vogelperspectief op Middelburg van Cornelis Goliath uit 1657 en de grote wandkaart getiteld Zelandiae comitatus novissima tabula, beter bekend als de ‘Roman-Visscherkaart van Zeeland’ van omstreeks 1655. De studenten werden verdeeld in drie groepen en kregen de opdracht op na te denken over manieren om deze twee zeventiende-eeuwse kaarten digitaal te activeren en tot leven te wekken via een digitale applicatie.
Na weken van hard werk en diverse brainstorming sessies zijn de drie applicaties klaar om voorgesteld te worden aan het brede publiek.

Mapping Middelburg
Mapping Middelburg is een podcastserie die diverse facetten van Goliaths kaart van Middelburg uit 1657 belicht. Deze minireeks verschijnt op Instagram en besteedt onder meer aandacht aan het maken van kaarten in de Gouden Eeuw, belicht het opmerkelijke levensverhaal van Cornelius Goliath en maakt een vergelijking tussen het zeventiende-eeuwse en huidige Middelburg.
Weblinkhttps://www.instagram.com/mappingmiddelburg/
Release: Maandag 4 mei 2020
Ontwerpers: UCR-studenten Roemer Faber, Alice Fournier, Lieke van Rooij en Simone Stals

Mapping Daily Life in the 17th Century
Deze applicatie biedt een interactieve kijk op het dagelijkse leven in de zeventiende eeuw, met twee contemporaine kaarten als uitgangspunt: de Goliathkaart van Middelburg en de Roman-Visscherkaart van Zeeland. Op een Prezi-platform kunnen bezoekers een video bekijken of zelf een virtuele reis maken langs zeventiende-eeuwse schilderijen en prenten die aspecten van het dagelijkse leven voorstellen.
Weblink: https://prezi.com/view/4TKqAHuxDNRgsC5Gc2dd/
Release: Zaterdag 9 mei 2020
Ontwerpers: UCR-studenten Michelle Natalie Cecil, Clarissa Frascadore, Arian Gonzalez Höflich en Jan Jaap van Klompenburg


The Goliath Community Map
De Goliath Community Map wil Cornelis Goliath’s plattegrond van Middelburg in 1657 koppelen aan de ervaringen en verhalen van bewoners van de stad in de eenentwintigste eeuw. Deze applicatie wil aantonen dat er in Middelburg a sense of community is blijven bestaan, ondanks de vele veranderingen die de stad heeft ondergaan. Middels een Prezi worden verhalen en ervaringen uit de zeventiende en eenentwintigste eeuw voorgesteld en gekoppeld aan fysieke locaties op de Goliathkaart. De applicatie is gecreëerd in volle Covid-19 pandemie en focust net daarom op de continuïteit van de connecties tussen mensen, ook al staan deze door allerlei hygiënische en wettelijke maatregelen onder druk.
Weblinkhttps://prezi.com/vjd4mgww_sn7
ReleaseWoensdag 6 mei om 13u
Ontwerpers: UCR-studenten Julia Cottrell en Laura Houwaart

————————————————————————————————————————————–

Algemene informatie

Betrokken UCR-studenten: Roemer Faber, Alice Fournier, Lieke van Rooij, Simone Stals, Michelle Natalie Cecil, Clarissa Frascadore, Arian Gonzalez Höflich, Jan Jaap van Klompenburg, Julia Cottrell en Laura Houwaart.
Docent: Bram Vannieuwenhuyze
Gastdocent: Sophie Krier
Referenten: Anneke van Waarden-Koets, Maaike Doornbos, Ivar Troost, Reinder Storm, Peter van Druenen en Bert van den Brink.
Grote dank aan het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, het University College Roosevelt, het Zeeuws Archief, de Universiteit van Amsterdam en de Stichting Cartographica Historicae Cathedra voor de faciliteiten en ondersteuning.
Contact: Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen UCR Communications (communications@ucr.nl). Voor inhoudelijke vragen over de Fellowship, het vak en de applicaties kunt u contact opnemen met Bram Vannieuwenhuyze (B.J.Vannieuwenhuyze@uva.nl) of Sophie Krier (sophie@sophiekrier.com).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *