uitgelicht
collectie-
stuk

Aanwinsten: Twee Penningen en een kunstmedaille

18 februari 2023

Aanwinst: penning Dijkherstel watersnood 1953

In de maand dat we herdenken dat 70 jaar geleden de stormramp 1953 plaatsvond heeft het KZGW een daaraan gelieerde penning aangekocht die nog niet in de collectie aanwezig was. De penning is gemaakt door Marinus Kutterink (1907-1983), een van de meest bekende medailleurs van zijn tijd. Hij heeft hem gemaakt ter gelegenheid van de sluiting van het laatste gat in de Vierbannenpolderdijk in de nacht van 6 op 7 november 1953.  Deze penning komt niet vaak op de markt, en is daarmee een mooie aanvulling op de al aanwezige penningen die gemaakt zijn ter herdenking van de stormramp.

Op de voorzijde zien we een staande figuur van een dijkwerker, met beide handen rustend op een schop. Op de achtergrond een weergave van de sluiting van het laatste gat. Daaromheen IN GELOOF EN KRACHT – HET WERK VOLBRACHT.
De keerzijde geeft een beeld van het overstroomde land. Op de voorgrond zandzakken, het begin van de dichting. Daarboven DIJKHERSTEL WATERSNOOD 1953

De penning is beschreven in de Begeer catalogus van A.C. von Weiler, Penningen gegoten of geslagen in de jaren 1935-1960, dl. V, nr. 2131

 

 


Aanwinst: 2 penningen Société Hollandaise-Belge des Amis de la Médaille d’Art

Het KZGW is via haar conservator Munten en Penningen Marie de Man in de periode 1907 tot de opheffing in 1920 lid geweest van de Société Hollandaise-Belge des Amis de la Médaille d’Art. Deze vereniging had tot doel de penningkunst te bevorderen door kunstenaars de mogelijkheid te geven penningen te ontwerpen en te aan te maken voor de leden. Het Genootschap heeft op die manier 19 prachtige penningen verworven van zowel Belgische als Nederlandse kunstenaars.
De vereniging bestond sinds 1901, wat betekent dat de penningen uitgegeven voor 1907 missen in de collectie. Ook ontbreken enige exemplaren daterend van na 1907.
Twee niet aanwezige penningen zijn onlangs door het Genootschap verworven.

1. Landbouw
Deze penning van de Nederlandse medailleur Lambertus Zijl is uitgegeven in 1906 in een oplage van 203 exemplaren in brons.
De voorzijde toont twee ossen die een ploeg naar links voorttrekken. Op de keerzijde staan twee paarden die een lading naar rechts voorttrekken.
Het onderschrift SIC VOS NON VOBIS / DUCITE ARATRA BOVES komen uit een gedicht van Vergilius, en kan hier vertaald worden als ‘jullie, ossen, leiden de ploeg, maar niet voor jezelf’.
Lambertus Zijl (Kralingen 1866 – Bussum 1947) wordt met zijn studiegenoot en drie jaar oudere vriend Joseph Mendes da Costa gerekend tot de belangrijkste beeldhouwers van ons land in de laatste jaren van de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw.

(aankoop februari 2023)

2. Jan van Ruysbroeck
Een tweezijdige plaquette gemaakt in 1920 door de Belgische medailleur Floris de Cuyper.
De voorzijde toont de bebaarde oude man gekleed in een monnikspij met een opengeslagen boek op zijn knieën, opkijkend naar Christus. Op de achtergrond vier engelen. In de afsnede 1294 Jan
Op de keerzijde zitten een man en vrouw tegenover elkaar, drinkend uit een bron ontspringend uit een rots met de tekst SICUT FONS VITAE PERMANET (Terwijl de fontein van het leven doorgaat). In de afsnede SOCIÉTÉ HOLLANDAISE-BELGE DES AMIS DE LA MÉDAILLE D’ART.
De beeldhouwer en medaillist Floris de Cuijper (Antwerpen 1875 – Mortsel 1965) was voorzitter van de kunstkring Streven die hij in Boechout oprichtte. Tevens was hij stichter en directeur van de tekenschool van Mortsel en lid van de Antwerpse kunstvereniging ‘De Scalden’ (1889-1914), een groep jonge schilders, beeldhouwers en bouwmeesters.

(Schenking Rien Sanderse februari 2023)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *