uitgelicht
collectie-
stuk

Aanwinsten: drie penningen

19 juni 2021

De penningencollectie van het Zeeuws Genootschap is de laatste jaren uitgebreid met een behoorlijk aantal aanwinsten: zowel aankopen als schenkingen. Ook deze maand konden er weer drie penningen worden toegevoegd

(1) Aankoop: penning van de hand van Roline Wichers Wierdsma, ter ere van de 10-jarige band met G.E.M. de Bruijn van Melis- en Mariekerke. De penning heeft een diameter van 132 (!) mm en een gewicht van 639 gram.
Op de voorzijde de tekst ANNO MCMXVIII MCMXXVIII OCTOBER. Daaronder 9 leeuwen naar links en een naar rechts. Daaronder een burcht, een kompasroos en de tekst BREE – ZAND. Daaromheen de tekst DEZE WORDT GEGOTEN TER EERE VAN DEN 10-JARIGEN BAND • G. E. M.R. Op de keerzijde de kaart van Zeeland met daaromheen I VIII MDCCCCXXVIII GERTRVDE EMMA MARIA DE BRVYN VAN MELIS- EN MARIEKERKE.

Emma de Bruijne van Melis- en Mariekerke is geboren op 14 feb 1894 in Koudekerke als het zevende kind van Willem Hendrik de Bruijn, heer van Melis- en Mariekerke (geboren 07 apr 1853) en Suzanna Maria Six (geboren 03 aug 1856). Bij het kavel waren de gegevens van Emma bijgeleverd. Emma de Bruijne was lid van het Genootschap.

 

(2 en 3) Schenking door onze conservator Rien Sanderse: twee penningen die zijn gemaakt ter ere van de aanleg van de Westerscheldetunnel, één van de grootste en ingrijpendste infrastructurele werken van de afgelopen decennia in Zeeland. De tunnel verbindt Zeeuws Vlaanderen met Zuid-Beveland, en maakte de veerdienst voor auto’s van Breskens naar Vlissingen en van Perkpolder naar Kruiningen overbodig. Dit bracht een enorme tijdwinst en flexibiliteit voor personen- en goederenvervoer met zich mee. De penningen zijn gemaakt door de firma Schelde Munt in Breskens. Diameter: 38 mm, gewicht 22 gr. Het materiaal is Alpaca, een legering van koper, zink en nikkel, ook wel nieuwzilver genoemd.

De eerste is uitgegeven ter gelegenheid van de start van de aanleg in 1998. De voorzijde is gebaseerd op het logo van de N.V. Westerscheldetunnel met daaronder het jaar van de start van de werkzaamheden en de geplande jaar van oplevering. Op de keerzijde de kaart van Zeeland met Daarin getekend het geplande tracé.

De tweede penning is gemaakt in opdracht van Lions Oost-Zeeuws-Vlaanderen ter gelegenheid van de opening van de tunnel op 14 maart 2003. De opbrengst kwam ten goede aan de Nierpatientenvereniging Zeeland. Op de voorkant het logo van de N.V. Westerscheldetunnel zoals we die nu nog kennen, nu met de tekst ‘Maakt meer mogelijk!’ En ‘OPENING 14 MAART 2003’.
De keerzijde is gelijk aan de eerste penning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *