uitgelicht
collectie-
stuk

Aanwinsten boekverzameling

16 december 2023

Regelmatig ontvangt het Genootschap bewijsexemplaren van nieuwe boeken waarin een afbeelding uit de Zeelandia Illustrata of een voorwerp uit het Zeeuws Museum is opgenomen. Soms ook een foto van een boek of handschrift. Als er geen belangrijke relatie is met Zeeland worden die zonder commentaar opgenomen in de verzameling. Een enkele keer is het interessant om zo’n boek als aanwinst te vermelden. Zo ook met onderstaande uitgaven.

Van Sonsbeeck; een patriciërsfamilie schrijft geschiedenis – door Sander van Sonsbeeck. Zwolle, Waanders, 2023. Leden van deze familie hebben ook in Zeeland een belangrijke rol gespeeld.
Kaarten die geschiedenis schreven; 1000 jaar geschiedenis in 100 oude kaarten. Tielt, Lannoo; Leiden, Universiteit, 2022. En de Engelse uitgave:  Maps that made history; 1000 years of world history in 100 maps. Tielt, Lannoo; Leiden, Univers. iteit, 2022.
Jhr. Ir. Jacob Lucas Boreel; waterbouwer van de Zuiderzee en Zeeland. 2021 – Bianca van Duin-Cornelisse. Vlissingen, 2020. Boreel was o.a .werkzaam voor het waterschap De Polder Walcheren.

Door Erik Velhorst werd naast andere voorwerpen ook een viertal boekjes geschonken:
Voorbeeld der waarheden, voor eenvoudigen die zig bereiden tot de belydenis des geloofs – door A. Hellenbroek. Middelburg, F.L. Wetter, s.a.
Perkament, doorschoten exemplaar met handschriftaantekeningen.

Nieuwe proeve van klijne gedichten voor kinderen; tweede druk. Utrecht, Samuel de Waal, G. van den Brink Jansz., 1778
Prijsbandje  van de Stadsschool Middelburg, voor Pieter Jacobus Stiggelbout, 16 december 1778.. Perkament, met wapen van Middelburg op voor- en achterplat.

De algemene historie verkort; beknoptelyk opgesteld in vragen en antwoorden – door Johan Heinrich Zopf. Amsterdam, S.J. Baalde, s.a.
Prijsband van de Stadsschool Middelburg, voor Johanna de Koning, 15 juni 1772. Perkament met wapen van Middelburg op voor- en achterplat.

Des menschen begin, midden en einde, vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwasch in eenënvyftig kunstige figuren […]. – door Joannes Luikken. Amsterdam Erven van Houttuyn, 1772.
Prijsbandje, perkament met op de voorplat het wapen van Veere en op het achterplat het wapen van Nassau