uitgelicht
collectie-
stuk

Aanwinsten Boeken- en handschriftencollectie

16 juni 2022

Deze maand werd de boeken- en handschriftencollectie uitgebreid met twee stukken.

1. Een handgeschreven gedicht van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (heer van Wolfaartsdijk) ( 1741-1819): ‘De Zeeuwsche graanbouw’ van 11 pagina’s (295 regels) met 12 pagina’s toelichtende informatie. Datering: 18e- of vroeg 19e-eeuw. Eerste regels: ‘Ik zing die kunst der menschen beste voedster / die ons in ’t geschenk der schepping toebereid’. Uit de toelichtende tekst blijkt dat de auteur vooral het ‘land van ten Goes’ bezingt en een grote kennis heeft van landbouw. Tot in details worden landbouwwerktuigen en gebruiken in de landbouw besproken.

2. Van uitgeverij Lannoo kreeg het Genootschap als presentexemplaar het boek De geschiedenis van België in 100 oude kaarten. Dit bijzondere werk bevat niet alleen kaarten maar daarnaast een enorme hoeveelheid topografische afbeeldingen. Samen met de tekst geven ze een fraai en compleet beeld van de geschiedkundige ontwikkeling van het gebied dat nu België heet. Alle mogelijke thema’s komen aan bod en worden rijkelijk versierd met tekeningen en prenten. Naast de kaarten wordt ook aandacht besteed de kaartenmakers. Een waardige tegenhanger van de een paar jaar geleden verschenen geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *