uitgelicht
collectie-
stuk

Aanwinst: Penning opening nieuwe zeesluizen 1968

7 mei 2024

Op 19 december 1968 werden het verbrede en verdiepte Kanaal van Gent naar Terneuzen, de nieuwe zeesluis in Terneuzen, de verlenging van het Alphonse Sifferdok en het Petroleumdok in Gent officieel in gebruik genomen. Onder de aanwezigen waren  de toenmalige koningin Juliana en de Belgische koning Boudewijn. Ter gelegenheid daarvan werd een speciale postzegel uitgegeven en de genodigden ontvingen allemaal een siertegel.

De dag begon in Terneuzen, waar de vorsten de nieuwe sluis in werking stelden. Vervolgens voeren zij per boot naar het staalbedrijf Sidmar bij Zelzate om daar in de auto te stappen die hen naar het Gentse stadhuis bracht voor een ontvangst door de burgemeester.

Gedenkpenning van het provinciebestuur
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen vond een siertegel voor de genodigden toch wat karig. Ze besloten daarom een penning te laten ontwerpen door de beeldhouwer Gustaaf Van den Meersche, waarvan de aanmaak werd uitbesteed aan de firma Fonson te Brussel. Er zijn vier gouden exemplaren gemaakt, voor elke vorst twee. Deze penningen werden in een leren foedraal overhandigd, dat bij opening zowel de voor- als keerzijde zichtbaar liet. Verder zijn er voor de genodigden vijfhonderd exemplaren in brons gemaakt, waarvan dertien exemplaren voor de Provincieraadsleden verpakt in kunstleren foedraal met goudopdruk.

De penningen waren helaas niet op tijd voor de plechtigheden gereed. Pas in november 1969 kon een delegatie van de Bestendige Deputatie afreizen naar de paleizen in Soestdijk en Laken om de gouden exemplaren te overhandigen. De vijfhonderd bronzen exemplaren hebben per post hun bestemming gevonden.

Een van die bronzen exemplaren is nu aangekocht voor de collectie van het KZGW.


Voorzijde: Hoofd van koning Boudewijn naar links, eronder de tekst in twee regels GENT-TERNEUZEN 1968 / OOST-VLAANDEREN AAN Z.M. BOUDEWIJN KONING DER BELGEN. Bovenaan rechts de signatuur G. VAN DEN MEERSCHE. Keerzijde: Hoofd van koningin Juliana naar links, eronder de tekst in twee regels TERNEUZEN-GENT 1968 / OOST-VLAANDEREN AAN H.M. JULIANA · KONINGIN DER NEDERLANDEN. Bovenaan rechts de signatuur G. VAN DEN MEERSCHE.

Op de rand is FONSON ingeslagen.


Medailleur: Gustaaf van den Meersche
Atelier: Fonson Brussel
Diameter van 69,5 mm.