uitgelicht
collectie-
stuk

Aanwinst: Penning Kuipersgilde

22 januari 2024

Gildepenningen uit Sluis zijn zeldzaam, Chris Teulings wist toch zijn hand te leggen op dit gehavende exemplaar van het Sluise kuipersgilde. Het is een penning uit het midden van de achttiende eeuw en werd lange tijd verloren gewaand. Juist door deze schaarste besloot Teulings de penning onder te brengen in de collectie van KZGW, om te bewaren voor de gemeenschap en volgende generaties.
Lees meer