uitgelicht
collectie-
stuk

Aanwinst: handschrift (brief) van Jacob Verheye van Citters van 14 maart 1821

16 augustus 2022

Brief van Jacob Verheye van Citters aan Jonkheer van der Helm, gedateerd op 14 maart 1821. Klik hier voor een vergroting

Opnieuw is de KZGW erin geslaagd om een brief van Jacob Verheije/Verheye van Citters (1753-1823) aan haar collectie toe te voegen. De teller van het aantal handschriften van de collectie Verheije van Citters komt daarmee op het respectabele aantal van 125. Waar gaat het deze keer over?

De brief is geschreven in kasteel Popkensburg (bij St. Laurens) op 14 maart 1821. De inhoud oogt heel gewoontjes. Het gaat om de vraag of de Zeeuwse steden in de 14e eeuw reeds deel in de regering hadden. Verheije van Citters verwijst daarbij naar het tweede hoofdstuk in het werk van Jacob van Grijpskerke over het graafschap van Zeeland*, waar de geslachten van de graven besproken worden. Zijn vraag wordt daar met voorbeelden beantwoord, die volgens Verheije van Citters zijn overgenomen van de geschiedschrijver Jan Wagenaar (1709-1773). De originele documenten van die voorbeelden zouden gezocht moeten worden in Middelburg daar er op de griffie van de provincie niets meer te vinden is. Verheije van Citters zou graag zelf nog wat meer informatie geven, maar een ongemak aan zijn linker oog verhindert dat. De brief behelst dus een mededeling naar aanleiding van een vraag.

De brief is gericht aan Jonkheer van der Heim, volledig: Jonkheer Johan van der Heim van Duijvendijke (1791-1870), advocaat griffier der gedeputeerde staten, lid van de Ridderschap van Zeeland. Jacob Verheije van Citters was trouwens ook niet de eerste de beste. De functies die hij achtereenvolgens bekleedde waren raadsheer in het Hof van Vlaanderen (1775) en in het hof van Holland (1779—1795). Vanaf 1795 was hij de bewoner van kasteel Popkenburg.**

* Volledige titel: t Graafschap van Zeeland, of te corte representatie van de Regering van Zeeland onder haere Graeven tot den jaere 1579, behelzende zeer omstandig den staet en recht van de Ridderschap en Edelen van Seelant. Het werk is ook uitgegeven door het KZGW in 1882.
** Zie voor de geschiedenis van dit kasteel de pagina op het KGZW: https://kzgw.nl/kasteel-popkensburg/.

Afbeeldingen:
– Brief van Jacob Verheye van Citters aan Jonkheer van der Helm, gedateerd op 14 maart 1821.
– Jacob Verheye van Citters en zijn gezin. Pasteltekening door Jelgershuis, 1785 (Collectie Online ZI-aanwinsten 281).

Jan van Loo,
conservator Handschriften

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *