uitgelicht
collectie-
stuk

Werkgroep Geologie: Frank Wesselingh geeft lezing

28 mei 2024

Op vrijdag 31 mei houdt weekdier-paleontoloog Frank Wesselingh van Naturalis een lezing  genaamd ‘Licht op koude fossiele strandschelpen’.

Het is de laatste bijeenkomst van Werkgroep Geologie voor de zomerstop.

Een toelichting van Frank Wessling op de lezing:

“De stratigrafische herkomst van koude fossiele schelpensoorten op de Nederlandse en met name Zeeuwse stranden is lange tijd onduidelijk geweest. Het betreft soms zeer goed geconserveerde noordelijke soorten zoals Macoma calcarea (ovaal nonnetje), Amauropsis islandicus (IJslandse tepelhoorn) en Boreotrophon soorten (noordelijke stekelhoorns). Deze koude soorten passen bij goed geconserveerde fossielen van zeezoogdieren als Beluga en Walrus uit de zuidelijke Noordzee.

Nieuwe boringen op de Noordzee en in de kustzone, waaraan ook nieuwe dateringen zijn gedaan, geven inzicht in de stratigrafische herkomst van deze koude-fossielen en daarmee in de evolutie van het zuidelijke Noordzeegebied. Veel van de koude soorten blijken te herleiden tot koele en zeer koude periodes net na het Eemien, tussen ongeveer 110.000-70.000 jaar geleden.

Tijdens de lezing kijken we naar meerdere puzzelstukjes in de vorm van studies naar de schelpenfauna’s uit de kustzone van Noord- en Zuid Holland, Zeeland en Vlaanderen alsmede nieuwe boringen van het Bruine Bank gebied op de Noordzee. Daarmee krijgen we een beeld van de evolutie van landschappen en ecosystemen in de zuidelijke Noordzee in het Laat Pleistoceen.”

De bijeenkomst is zoals gebruikelijk in een zaal van Grand Café Willem, Oranjelaan 17 te Middelburg, aanvang 19. 45 uur (zaal open 19.30 uur).

 

Afbeelding dient ter illustratie, Inoma borealis, Collectie KZGW, NHG51060