uitgelicht
collectie-
stuk

W3 J.Th.H. Verhees-van Meer, DeZeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.

4 mei 2016

J.Th.H. Verhees-van Meer, DeZeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713. Inhoud:

  1. Historie en definitie.
    • Voorgeschiedenis; 2. Kenmerken van de commissievaart)
  2. Het kaapvaartbedrijf.

(3. `De meesters interest’: investeerders aan de wal; 4. De    schepen; 5. Zeevarenden in de kaapvaart; 6. De kruistocht)

  • De confrontatie in de republiek tussen kaapvaart- en koopvaardijbelangen.

(7. De voorlopige regeling van de handel op de vijand en commissievaart; 8. Het testen van de voorlopige regeling; 9. De jurisdictie van de Zeeuwse admiraliteit in het geding; 10. Handel op de vijand toegestaan)

  1. De achterban: Zeeland als kaapvaartgewest.

(11. De admiraliteit van Zeeland als prijzengerecht; 12. ‘het is niet al goud datter blijnkt’: de opbrengst van de kaapvaart)

Totaal 294 p., 17 ill.