uitgelicht
collectie-
stuk

W 11 Marinekapiteins uit de achttiende eeuw. Een Zeeuws elftal. Onder redactie van J.R. Bruijn, A. Meijer en A.P. van Vliet.

4 mei 2016

W 11  Marinekapiteins uit de achttiende eeuw. Een Zeeuws elftal. Onder redactie van J.R. Bruijn, A. Meijer en A.P. van Vliet.

Inhoud:

A.P. van Vliet, Van `wangedrocht’ naar Comité: De Zeeuwse marine-organisatie (1572-1795).

J.R. Bruijn en P.F. Poortvliet, De officieren van de admiraliteit (1714-1795): hun carrières, bemanningen en schepen.

Patricia Weinberg, Kapitein en ondernemer inZierikzee; Jacob Imanse (1684-1752).

Serge Blom, Michiel Sappius (1696-1761).

Theodorus Niemeijer, Een strijdbaar zeekapitein: Evert Blonkebijle Corneliszoon (1696-1769).

Ivonne Lucker, Een Noors zeeman in Zeeland:Jacob Dirksen (ca. 1704-1752).

Bas Loeve, Een matroos uit Colijnsplaat: Cornelis Vis (1714-1789).

Tibo van Wingen, Van konstabelsmaat tot gevierd kapitein: Maarten Haringman (1715-1784).

Rick van Velden, Een kleurrijk loopbaan met een tragisch einde: Hendrik Bernard Lodewijk graaf van Bylandt (1733-1777).

Sander van der Leest, `Een brutaal, ongemakkelijk en gehaat mensch’: Jan van Kruijne (? –1788).

Jan ten Bokkel Huinink, Een vergeten Zeeuwse zeekapitein: Johan Splinter Stavorinus (1739-1788).

Frans Scheper, Een kapitein uit het Zierikzeese patriciaat: Bonifacius Cau (1740-1804).

Frank van der Horst, `Daar donderd het canon van Kinkel aan de Theems!’: Hendrik August baron van Kinckel (1747-1821).

Totaal 204 p., met illustraties