uitgelicht
collectie-
stuk

J.Th.H. Verhees-van Meer, DeZeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.

30 september 2015

J.Th.H. Verhees-van Meer, De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.

Inhoud:

  1. Historie en definitie. (1.Voorgeschiedenis; 2. Kenmerken van de commissievaart)
  2. Het kaapvaartbedrijf. (3. `De meesters interest’: investeerders aan de wal; 4. De    schepen; 5. Zeevarenden in de kaapvaart; 6. De kruistocht)
  3. De confrontatie in de republiek tussen kaapvaart- en koopvaardijbelangen. (7. De voorlopige regeling van de handel op de vijand en commissievaart; 8. Het testen van de voorlopige regeling; 9. De jurisdictie van de Zeeuwse admiraliteit in het geding; 10. Handel op de vijand toegestaan)
  4. De achterban: Zeeland als kaapvaartgewest.
  5. (11. De admiraliteit van Zeeland als prijzengerecht; 12. ‘het is niet al goud datter blijnkt’: de opbrengst van de kaapvaart)
  6. Totaal 294 p., 17 ill.