uitgelicht
collectie-
stuk

J.A. Trimpe Burger, Aantekeningen bij het legaat van de oudheidkundige J.A. Hubregtse. 20 p., 13 ill.

31 juli 2015

J.A. Trimpe Burger, Aantekeningen bij het legaat van de oudheidkundige J.A. Hubregtse. 223 pag., 13 ill.