uitgelicht
collectie-
stuk

I.J. van Loo, Profijt voor Danië? De Zeeuwse kaapvaart en het Spaans-Engelse vredesverdrag van 1630. 32 p., 7 ill.

10 juni 2016

I.J. van Loo, Profijt voor Danië? De Zeeuwse kaapvaart en het Spaans-Engelse vredesverdrag van 1630. 32 p., 7 ill.