uitgelicht
collectie-
stuk

F. Nagtglas, Mijn leven (waarin opgenomen: M.P. de Bruin, Frederik Nagtglas, een negentiende-eeuws burger). 197 p., 7 ill.

31 juli 2015

F. Nagtglas, Mijn leven  (waarin opgenomen: M.P. de Bruin, Frederik Nagtglas, een negentiende-eeuws burger). 197 p., 7 ill.