uitgelicht
collectie-
stuk

De nationale synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

30 september 2015

De nationale synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Inhoud:

R.H. Bremmer, De nationale synode te Middelburg (1581): politieke achtergronden van kerkelijke besluitvorming. 1.van ’t Spijker, De acta van de synode.

J.P. van Dooren, Enige bijzonderheden over de afgevaardigden en over de door hen vertegenwoordigde gemeenten buiten de Noordelijke Nederlanden.

Scherft, De generale synode van Middelburg en de Zeeuwsche Statenordonnanties van 8 februari 1583.

  1. van ’t Spijker, De overname van de kerkorde van Middelburg (1581) opde generale synode te Herborn (1586).
  2. Punt, Mislukte bemiddeling ‘inder saecken der Excellentie tegens Petrum Dathenum’.

J.P. van Dooren, Caspar Coolhaes: het een en ander uit zijn leven vóór en na de synode van Middelburg.

  1. van der Blauwhede, De kerkelijke situatie in het Brugse Vrije in 1581.

J.M. Roof, De rooms-katholieke Zeeuwen in het laatste kwart van de zestiende eeuw.Van zelfredzaamheid tot late wederopluiking.

J.P. van Dooren, Acta van de classis Zuid-Beveland 1579-1581.

Acta van de kerkeraad te Vlissingen1579-1581.

Totaal 260 p., 16 ill.