uitgelicht
collectie-
stuk

A.C. Meijer, `Liefhebbers des vaderlandts ende beminders der commercie’; de plannen tot oprichting van een generale Westindische Compagnie gedurende de jaren 1606-1609. 49 p.

3 juni 2016

A.C. Meijer, `Liefhebbers des vaderlandts ende beminders der commercie’; de plannen tot oprichting van een generale Westindische Compagnie gedurende de jaren 1606-1609. 49 p.