uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 1985

5 februari 2019

Bevat o.m. W.W. Mijnhardt, Wetenschapbevordering onder het Ancien

Regime: het Zeewsch Genootschap der Wetenschappen  1765 – 1794 , 32 ill

136 Pagina’s