uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 1949 / 50

19 februari 2019

50 Bevat o.m. E. Thevenot en H. Hardenberg, Nogmaals Nehalennia 1 ill.; C.
Wijffels, De oudste rekening der stad Aardenburg (1309-1310) en de opstand van 1311; P.J. Meertens, DeGroot en Heinsius en hun Zeeuwse vrienden; Jhr. J. Schuurbeque Boeye, Het schilderijenbezit der gemeente Zierikzee, 3 ill.; H.W. Fortgens, Een Latijnse school te Oostburg. 112 pagina’s.