uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 1941 / 42

19 februari 2019

Bevat o.m. D. Schoute, Uit het jongste verleden der Geneeskunde binnen de Middelburgsche samenleving; P.L. Tack, Hayman; A.Dekker, Het ontstaan van de ordonnantie op de scholen van 1591 te Middelburg; P.L. Tak, Het Zwarte-monnikenhuis; A.W. Vlam, De veranderingen in de mond van de Westerschelde van het begin der 16eeeuw tot omstreeks 1800, 2 ill.; J.J. Polderman, Een en ander over den Oost-Hinkelenpolder; P.J. Meertens, Jacob en Johanna Hobius, twee Brouwershavense dichters.  80 pagina’s.