uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 1933

26 februari 2019

Bevat o.m. F.P. Polderdijk, DeArne en het Arnemuidsche voetpad (met eene kaart); A. Meerkamp van Embden,  Nieuwe gegevens over het Bestuur van Walcheren in den landsheerlijken tijd.       96 pagina’s.