uitgelicht
collectie-
stuk

26 februari 2019

Bevat o.m. P.J. van der Feen Jr., Aanteekeningen bij Nehalennia-Literatuur; K.E. Freitag, Wulpen; A. Meerkamp van Embden, Nieuw gevonden brieven van Jacob Cats en zijne familie (met twee illustraties); Fr. Verdoorn, Historisch overzicht der Zeeuwsche Floristiek.

84 pagina’s.