uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 1908

12 maart 2019

Bevat o.m. R. Fruin, Stukken betreffende den stormvloed van 1530; Brieven door de Zeeuwsche afgevaardigden te Delft aan de Staten van Zeeland gezonden na den moord, gepleegd op prins Willem I . 176 pagina’s.