uitgelicht
collectie-
stuk

Archief 1906

12 maart 2019

Bevat o.m. D. de Rijcke, Huibert Jacobus Budding en zijn kring (1834-1839). Eene bladzijde uit de geschiedenis van de Afscheiding in Zeeland, uit oorspronkelijke bescheiden; N.Japikse, De prins van Oranje en de Schotse stapel te Vere in 1668.   173 pagina’s.