uitgelicht
collectie-
stuk

A.C. Meijer en C.E. Zonnevylle-Heyning, `Yder het sijne’. Een portret van de Zeeuwse Rekenkamer halverwege de zeventiende eeuw. 24 p., 9 ill.

19 mei 2016

A.C. Meijer en C.E. Zonnevylle-Heyning, `Yder het sijne’. Een portret van de Zeeuwse Rekenkamer halverwege de zeventiende eeuw. 88 pag., 9 ill.