uitgelicht
collectie-
stuk
7 december 2023
12.00 uur

En weer doet Nehalennia van zich spreken. Nehalennia, de beschermgodin die voor altijd verbonden is met de Zeeuwse kust. Nu, twintig eeuwen nadat ze veilige overtochten naar Brittannia verzorgde, vallen vele puzzelstukjes in elkaar. Katie Heyning en Aagje Feldbrugge, conservatoren van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), bogen zich over de in de loop der eeuwen gehavende en verbrokkelde erfenis. Hoe zij de altaren en votiefstenen van het heiligdom bij Domburg betekenis en kleur geven, leest en ziet u in het boek Steenrijk Domburg. Een spannende en vermakelijke speurtocht die de Zeeuwse godin opnieuw op een voetstuk plaatst. Nehalennia is terug, gaarne en met reden!

Meer weten?
Het boek wordt twee keer gepresenteerd: de eerste keer tijdens de Genootschapsdag in de Middelburgse Abdij op 25 november (vanaf 13.30 uur) waarvoor u zich hier kunt inschrijven en de tweede keer op 7 december tijdens de opening van de Nehalenniatentoonstelling in de ZB Bibliotheek van Zeeland van 12.00 tot 13.30 uur. Ook hiervoor kunt u zich nu al inschrijven.

Het boek gaat 19.50 kosten en is te koop in elke Zeeuwse boekwinkel.

ZB Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg